Arbodienst Remaz


Onze werkwijze kenmerkt zich door:

Doeltreffende aanpak
Remaz onderscheidt zich door een no-nonsense aanpak van het ziekteverzuim. Niet alles is medisch. Vele ziekmeldingen hebben namelijk weinig te maken met ziekte, maar zijn eerder het gevolg van problemen in de privésfeer of op het werk. Er kunnen gezondheidsklachten aanwezig zijn, maar dat zegt nog niets over het al dan niet kunnen verrichten van werkzaamheden.

Brede dienstverlening
Naast verzuimbegeleiding kunt u bij ons ook terecht voor alle andere arbozaken, zoals RI&E, werkplekonderzoek, objectivering, quickscan et cetera. Omdat wij uw situatie goed kennen, kunnen we u eenvoudig adviseren op andere gebieden. Maandelijks ontvangt u van ons een overzicht van uw verzuim. Indien nodig sturen wij een melding naar uw verzuimverzekeraar.

Uitbesteding op maat
U bepaalt wat u wilt uitbesteden en wat u zelf wilt doen. De verzuimgesprekken met uw medewerkers kunt u bijvoorbeeld zelf voeren en als advies of hulp nodig is van deskundigen, kunt u deze inzetten.

Ervaren medewerkers
Onze arboconsulenten zijn opgeleid en intensief getraind door arbodienst Remaz. Ze stellen kritische vragen over de redenen waarom men helemaal niets zou kunnen. Ze koppelen die niet-medische informatie direct aan de werkgever terug plus een advies over hoe verder te handelen.

Online verzuimapplicatie
Omdat wij werken met een online verzuimapplicatie, heeft u als ondernemer te allen tijde inzicht in de verzuimdossiers van uw medewerkers. Als dat van toepassing is, ontvangt u signaleringen voor de voor u verplichte acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Toetsing van de restcapaciteit van uw werknemer
Heeft u vragen over de restcapaciteit van uw werknemer? Dan schakelt u ons in. Wij bellen dan direct met u werknemer en maken onderscheid tussen de echt medische kwesties (ziekte) en andere redenen om niet te werken.

Ja, ik wil zelf de regie houden!
Zoekt u goede arbodienstverlening als back-up, maar wilt u zelf de regie houden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!

Remaz ondersteunt u bij de verzuimbegeleiding als u daar behoefte aan heeft, maar u bepaalt wat er gebeurt!