Arbodienst Remaz

Traject Duurzame Inzetbaarheid

Heeft u een werknemer in dienst die fysiek en/of mentaal niet meer in staat is om zijn of haar eigen werk uit te voeren? Zijn er binnen uw organisatie geen mogelijkheden om een andere functie aan te bieden of te creëren, denk bijvoorbeeld aan re-integratie 1e spoor? Grote kans dat deze werknemer langdurig ziek blijft of gaat worden en u het salaris door mag blijven betalen tot aan een eventuele WIA. Ondanks dat deze werknemer nog restcapaciteit heeft en dus nog andere werkzaamheden zou kunnen uitvoeren. Dit is voor u en voor uw werknemer een onwenselijke situatie; immers uw kosten lopen op omdat u onder andere vervanging moet regelen en uw werknemer loopt het risico om in een isolement te raken waardoor de drempel om terug te keren op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt. Misschien vraagt u zich af hoe u deze werknemer succesvol een volgende stap in de loopbaan kan laten zetten?

Om succesvol de volgende stap in de loopbaan te kunnen zetten, is beheersing van de eigen kennis en persoonlijke discipline vaak niet meer voldoende. Arbodienst Remaz ondersteunt medewerkers in de veranderingsfase, zodat zij zelfvertrouwen krijgen met betrekking tot hun loopbaan en het krijgen van een nieuw perspectief. Wij ondersteunen medewerkers bij herbezinning, bij het ontdekken waar hun dromen en ambities liggen en bij het maken van keuzes, maar ook bij het realiseren van de gemaakte keuzes om uiteindelijk tot de juiste beslissingen te komen.

Het doel van dit traject Duurzame Inzetbaarheid is dat iemand met onze intensieve begeleiding binnen 3 tot 4 maanden ander werk heeft gevonden. Onze totale begeleiding is ongeveer 6 maanden en langer indien dit nodig is.

Traject Duurzame Inzetbaarheid
Bij Remaz begeleiden wij de medewerker om de regie over haar of zijn loopbaan en eigen toekomst in eigen hand te nemen. Dit doen wij door ons bewezen Traject Duurzame Inzetbaarheid aan te bieden onder begeleiding van een ervaren adviseur. Hierbij streven we naar het krijgen van een scherp inzicht in de intrinsieke waarden, de impact van keuzes op de omgeving en hoe daarin zo effectief mogelijk te handelen.

Outplacement is het begeleiden naar een andere baan, functie en/of opdracht. Wat niet betekent dat wij een baan vinden maar dat wij er alles aan gaan doen om het succes op een vervolgstap te garanderen, vanuit eigen regie. Outplacement betekent voor ons samenwerken aan een duurzame oplossing voor nu en voor in de toekomst. Wij activeren, motiveren, inspireren en begeleiden daar waar nodig met kennis en training.

Inhoud van het traject:

  • Afscheid werkgever
   De begeleiding bij het afscheid nemen van de vorige werkgever is erg belangrijk. Immers het al dan niet gedwongen verlaten van een werkgever is een intensief rouwproces voor de meeste kandidaten. Uiteraard is de intensiteit heel verschillend. Van belang is – zeker als de fase van netwerken en solliciteren begint – dat deze verwerking zo goed mogelijk heeft plaatsgevonden.
  • Profiel en mogelijkheden in kaart
   Een belangrijk onderdeel in het traject is het maken van een persoonlijk profiel. Een persoonlijk profiel geeft inzicht in: ambities, drijfveren, loopbaanwaarden en motivatoren, vaardigheden, kennis en persoonlijke eigenschappen.
  • Arbeidsmarktoriëntatie
   Middels het persoonlijk profiel maken we samen met de kandidaat een selectie van mogelijke functies en organisaties die matchen met iemands persoonlijke drijfveren, normen en waarden. Aanvullend worden er trainingen en workshops aangeboden die nodig zijn voor de functie en of organisatie. Denk daarbij aan onder andere LinkedIn training, pitchen en presenteren, sollicitatietraining, gedrags- en gesprekstechnieken.
  • Netwerkplan
   Op basis van het persoonlijk profiel wordt een netwerkplan opgesteld. Onze overtuiging is dat 80% van de vacatures via het netwerk gaan en 20% via de reguliere weg. Overigens is onze ervaring dat deelnemers van outplacementtrajecten in aanvang 90% van hun tijd besteden aan het solliciteren via de reguliere weg en dus te weinig met hun netwerk bezig zijn. Onderdeel van het netwerkplan is de inzet van diverse internetplatformen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen of aanscherpen van het LinkedIn profiel zijn.
  • Stap voor stap ...
   Niet de snelheid is bepalend maar juist de richting. Wij helpen om een aanpak A en een aanpak B te maken. Aanpak A is gericht op de meest ideale situatie (functie, reisafstand, gewenste arbeidsomstandigheden en aantal uren). Maar stel aanpak A lukt niet door omstandigheden; hoe ziet aanpak B eruit en wanneer zet je het in werking?
  • Aan de slag: netwerken en solliciteren
   Netwerken en solliciteren is een actief onderdeel van het outplacementtraject. Op individuele basis zetten we een aantal trainingen in zoals: sollicitatietraining, jezelf presenteren, effectief netwerken en het gebruik van social media.
  • Voortdurend evalueren
   Outplacement is voortdurend evalueren van mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Evalueren is ook van belang na indiensttreding bij een nieuwe werkgever. Wij van Remaz blijven in contact met de kandidaat om het succes te verduurzamen en te borgen.
  • Borgen van duurzaam succes
   Door ons intensief contact begeleiden wij onze kandidaten om op eigen benen en met zelfvertrouwen keuzes te maken die passend zijn bij iemands persoonlijkheid en toekomstperspectief.

Voordelen
Naast dat het Traject Duurzame Inzetbaarheid een duurzame oplossing betekent voor u en uw werknemer, bespaart het u kosten in verband met ziekteverzuimbegeleiding. Denkt u hierbij aan het inzetten van de bedrijfsarts iedere 6 tot 8 weken, het maken een FML, het inzetten van de arbeidsdeskundige en het re-integratiebedrijf. Dit zijn wettelijk verplichte activiteiten. De kosten die u hiervoor maakt kunnen behoorlijk oplopen. Het bespaart u ook loonkosten als uw werknemer succesvol bij een andere werkgever is geplaatst. Dit kan wel anderhalf tot twee jaar aan salaris schelen dat u dan niet meer hoeft door te betalen. Ook zijn er vergoedingen waar u mogelijk aanspraak op kunt maken. Wij kijken wat er voor u mogelijk is.

Om te kijken of uw werknemer in aanmerking komt voor dit traject, starten we altijd met een gratis intakegesprek. Wilt u zo'n intake inplannen of meer weten? Stuurt u dan een e-mail naar info@remaz.nl, dan neemt onze adviseur contact met u op om te sparren over wat voor u de mogelijkheden zijn.

Remaz weet wat werkt.