Arbodienst Remaz


VerzuimPlusPlan

Het VerzuimPlusPlan is voor de ondernemer die zich volledig wil richten op zijn kerntaak, maar die zijn verantwoordelijkheid rondom ziekteverzuim serieus neemt en hiervoor een professionele partner in wenst te zetten. Remaz staat garant voor zorgvuldige dossiervorming vanaf dag 1.

Remaz verzorgt:
• De schriftelijke borging.
• De telefonische begeleiding van de verzuimende werknemer.
• Het administratieve proces.
• De termijnbewaking van de verplichtingen richting UWV en de Wet Verbetering Poortwachter.
• Het continu management van kortdurend verzuim door: 100% controle en registratie van iedere ziekmelding, klachten en oorzaken.

Dit is inclusief:
• Vaste contactpersonen voor overleg en advies.
• Inzet van arboconsulent.

- (Dossier-)overleg met leidinggevende en/of P&O.
- Begeleiding van de verzuimende medewerker tot aan herstel.
- Coaching/ondersteuning leidinggevenden.

• Schriftelijke registratie van klachten en oorzaken middels de Eigen Verklaring, die direct toegestuurd wordt na de verzuimmelding bij Remaz.
• Telefonisch consult met bedrijfsarts op indicatie van Remaz.
• Opvragen en beoordelen van medische informatie door bedrijfsarts op indicatie van Remaz.
• Telefonische toetsing door deskundige A&O aangaande kosteloze intake naar welzijns- en organisatieproblemen. Hiermee wordt direct ingespeeld op eventueel aanwezige werkdruk, arbeidsbeleving en werkstress en het daardoor ontstane ziekteverzuim.
• Bewaking van alle verplichtingen richting UWV en de Wet Verbetering Poortwachter door de arboconsulent van Remaz.
• Periodieke overzichten van verzuimcijfers.
• Verzuimanalyses op aanvraag.
• Aansluiting op de online verzuimapplicatie van de Remaz Groep, de Remaz Verzuimmanager, met daarin:

- Eénmalige inrichting van de Remaz Verzuimmanager op maat.
- Communicatiesysteem en digitale dossieropbouw.
- Procesvolgsysteem aangaande de inzet van alle bij het dossier betrokken deskundigen.
- E-mailsignalering op openstaande acties van Remaz Nederland.
- Helpdesk (per telefoon en e-mail bereikbaar).
- Updates verzorgd door het eigen ontwikkelteam van de Remaz Groep.
- Optioneel: signalering door Verzuimmanager van alle verplichtingen richting UWV en de Wet Verbetering Poortwachter.

Het tarief:
€ 150 per medewerker per jaar*

* Dit is exclusief telefonische ziekmelding bij Remaz.