Arbodienst Remaz


Kenniscentrum

Snel duidelijkheid omtrent reïntegratiemogelijkheden
Complementair aan de huidige invulling kan het plezierig zijn om gebruik te maken van ons Kenniscentrum. Waar andere organisaties niet meer weten welke stap te maken, is Kenniscentrum Remaz in staat duidelijkheid te creëren omtrent de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer. Tevens is er ondersteuning bij de verantwoordelijkheden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Binnen 24 uur concreet en juridisch houdbaar advies
Juist voor organisaties die nog niet zijn aangesloten bij Arbodienst Remaz, is het via Kenniscentrum Remaz mogelijk om binnen 24 uur over moeilijke dossiers een concreet en juridisch houdbaar advies te krijgen omtrent de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer.

Ervaringsdeskundigen met een gezonde kijk op verzuim
Het kenniscentrum wordt gevormd door ervaringsdeskundigen met een gezonde kijk op verzuim. Dit betekent een heldere en consequente focus op wat iemand wél kan en de durf om werknemer en werkgever aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze en advies
Vaak zal het advies betekenen dat één of meerdere deskundigen zoals bedrijfsarts, -fysiotherapeut, -psycholoog of arbeidsdeskundige moeten worden ingezet. Als dit het geval is, zal er bij het advies direct een duidelijke offerte worden gevoegd waarin naast de budgettaire consequenties ook duidelijk wordt gemaakt wat de doorlooptijd is en het verwachte rendement.
Voor een intake van een dossier met (globale) advisering geldt een vast tarief van € 75 (excl. btw). Voor de meest voorkomende activiteiten geldt het uurtarief van € 150 (excl. btw).

Remaz ondersteunt u bij de verzuimbegeleiding als u daar behoefte aan heeft, maar u bepaalt wat er gebeurt!