Hoe begeleidt u een zieke werknemer?

Een werknemer meldt zich ziek. Wat doet u dan? Wellicht heeft uw bedrijf een verzuimreglement waarin staat beschreven wat de procedure is, bijvoorbeeld bij wie je je ziekmeldt? Maar wat gebeurt er daarna? Om de verzuimbegeleiding goed te laten verlopen, is het belangrijk om te weten wat ‘ziekte’ is en welke vragen u wel en…

Continue Reading →