Remaz VerzuimStappenPlan-VSP

Elke ziekmelding loopt via onze webapplicatie, de Remaz Verzuim Manager.
De basisregistratie verzorgen wij voor u, inclusief termijnbewaking van de UWV-verplichtingen en de Wet Verbetering Poortwachter.

Wij hebben eenmalig contact met de ziekgemelde werknemer,
beoordelen het werkvermogen en geven een terugkoppeling aan u als werkgever.
Wij geven u een advies over hoe verder te handelen.
Alle verdere acties worden snel en gericht ingezet na uw accoord.
U beslist over de te nemen Stappen en wij zijn uw “Verzuim-GPS”.