Remaz Groep is een partner voor ondernemers.

De missie van Remaz formuleren wij als volgt:

Het bevorderen van een optimale arbeidsparticipatie van de werknemers van onze klanten.
Dit vraagt om korte, directe lijnen en heldere rollen c.q. verantwoordelijkheden in het gehele verzuimtraject.

Het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl door het aanbieden van
preventief onderzoek en interventie op indicatie.