Privacybeleid Remaz Nederland B.V.

Versie 0.1

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening vormgeven. Zo snapt u precies hoe wij werken. Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Remaz Nederland B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Remaz Nederland B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere partijen en dienstverleners.
Remaz Nederland B.V. respecteert de privacy van alle individuen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Remaz Nederland B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle ontvangen en verstrekte informatie van opdrachtgevers en hun medewerkers. Al onze medewerkers hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend, daarnaast werken onze arboconsulenten onder het afgeleide beroepsgeheim van onze bedrijfsarts middels de zogenoemde "verlengde arm constructie". Dit betekent dat de arboconsulent mag beschikken over medische informatie en aan de betrokkene(n) dergelijke medische informatie mag uitvragen. Uiteraard enkel en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u of uw werkgever zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen en beveiligde servers van
Remaz Nederland B.V. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen en beveiligde servers van Remaz Nederland B.V. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacyreglement. Een exemplaar van ons privacyreglement kunt u hier downloaden.

Vragen en feedback
We controleren voortdurend of we aan ons privacyreglement voldoen. Als u vragen heeft over ons privacyreglement, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@remaz.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op [05-02-2015 16:31].Download privacy reglement