Remaz VerzuimPlusPlan-VPP

Niet in stappen maar tijdens het gehele traject van Ziek tot Beter zijn wij uw “Verzuim-GPS”.
Voorvarende acties hebben aansprekende resultaten en u als werkgever blijft op de optimale koers.
Alle acties en de gehele communicatie is constant inzichtelijk via de Remaz Verzuim Manager.

Wij geven u telkens een advies over hoe verder te handelen.

Natuurlijk gaat elke ziekmelding via de Remaz Verzuim Manager.
De basisregistratie verzorgen wij voor u, inclusief termijnbewaking van de
UWV-verplichtingen en de Wet Verbetering Poortwachter.