Remaz diensten

Remaz Nederland B.V. realiseert haar doelstellingen door het aanbieden van de volgende diensten.

Verzuimbegeleiding

Graag verwijzen wij u naar hetgeen op deze site wordt beschreven onder het tabje “Verzuimaanpak”

Risicobeoordeling

Het onderkennen en beoordelen van risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeidssituatie.
Onze hieruit voortvloeiende adviezen zijn erop gericht dat onze klanten maatregelen ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden kunnen nemen.

Preventie

Preventie van problemen als gevolg van een verkeerde verhouding tussen lichamelijke en psychische draagkracht en
draaglast van werknemers op het werk.
Wij zijn van mening dat preventieve maatregelen een logisch gevolg dienen te zijn van een gedegen analyse van het
verzuim bij een klant. Dit is ter voorkoming van een bepaalde vrijblijvendheid in het aanbieden van dergelijke activiteiten.

Voorlichting en informatie

Informatievoorziening gericht op specifieke onderwerpen op het gebied van arbozorg. Hierbij kunt u denken aan het trainen van leidinggevenden over hoe men een verzuimgesprek dient te voeren, of -meer in het algemeen- hoe om te gaan met het gehele proces van ziek zijn en weer beter worden.
Wij hebben veel ervaring met het geven van verzuimtrainingen. Deze trainingen worden door onze klanten zeer
gewaardeerd. In onze visie zijn trainingen een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle samenwerking.